GDPR-ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS

A jelen leírásban szereplõ adatkezeléssel és GDPR irányelvekkel kapcsolatos tájékoztatás elolvasásával és a Megértettem gomb lenyomásával egyértelmûen és kifejezetten hozzájárulok és elfogadom, hogy bármilyen kapcsolatfelvétel során vagy más módon megadott adataimat a Budai épületgépész Mérnöki Iroda BT. megismerje, korlátlan ideig eltárolja elektronikus és/vagy papír alapon, tehát kezelje a számomra nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, betartva az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), valamint saját Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata, Adatvédelmi Tájékoztatója és egyéb, vonatkozó szabályzat rendelkezéseit. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy az általam megadott adatok alapján a Budai épületgépész Mérnöki Iroda BT. munkatársai felvehetik velem a kapcsolatot.

A Megértettem gomb lenyomásával az Adatvédelmi tájékoztatót elfogadom.

Oldalinfó

© 2011. | Budai épületgépész Mérnöki Iroda Bt. | http://budaiepuletgepesz.hu | +36 20 417 9623 | +36 30 595 4026

Káprázat